Samboeravtale

SAMBOERAVTALE

Samboeres formuesforhold er ikke lovregulert på samme måte som ektefeller. En samboeravtale kan spare deg for mye frustrasjon, krangling og penger dersom det skulle oppstå et samlivsbrudd. Det er smart å opprette en samboeravtale allerede når dere flytter sammen – da vil dere legge et grunnlag for  et ryddig økonomisk forhold hvor f.eks. utgiftsfordeling og hvordan gjeld skal betjenes er regulert. Dette fører til at dere unngår konflikter vedrørende dette i samboerperioden. Det er også  enkelt å nedtegne hvilke eiendeler partene tar med seg inn i samboerskapet,  og er dens eneeie.


Dersom du har en samboeravtale er det forutbestemt hvordan et økonomisk oppgjør skal skje ved et brudd – dette skaper forutsigbarhet og økonomisk trygghet. Mange opplever at en kommer skjevt ut ved et økonomisk oppgjør, noen taper alt og ender opp med å komme tomhendt ut ved et samlivsbrudd. En samboeravtale vil forhindre dette. Dere står fritt til å avtale hva dere vil i en samboeravtale.


Noen tips på hva du/dere bør tenke på ved å inngåelse av samboeravtale:


Samboere er eneeiere eller sameiere. Ved å sette opp en skriftlig samboeravtale vil det klart fremgå hvem som eier hva, og hva partene eier i sameie. En samboeravtale vil da være et viktig bevis i forhold til hvem som eier hva ved et økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd eller død.


En god samboeravtale regulerer også hva som skal skje med de gjenstander som erverves i framtiden. Skal det være eneeie eller skal det være sameie? Dette kan være eierandeler, arv og gaver, eller andre ting kjøpt i fellesskap eller avkastning av felles investeringer.


Videre, dersom den ene parten flytter inn i den annens bolig, skal parten være sameier ved å kjøpe seg inn i boligen?


I de tilfeller hvor partene kjøper bolig sammen, og går inn med ulikt innskudd ved ervervelsen, skal dette også gjenspeiles i eierandelen?


I tilfeller hvor den ene parten for det meste har dekket løpende fellesutgifter som mat, klær o.l. og den andre parten har betalt renter og avdrag på boligen, blir det ofte tvist rundt eiendomsretten til boligen når partene har bidratt på ulikt vis. Dette er et forhold som kan reguleres i samboeravtale.


Dersom partene har tatt opp felles gjeld bør også avtalen si noe om hvordan denne gjelden er fordelt. Hver og en hefter i utgangspunktet alene for den gjelden som tas opp dersom ikke annet er bestemt.


Det er viktig å merke seg at samboere også bør opprette gjensidig testament til fordel for hverandre da samboere uten felles barn ikke har arverett etter hverandre. Dersom testament ikke opprettes, og den ene parten dør, vil situasjonen oppstå hvor avdødes arvinger har rett til halvparten av f.eks boligens verdi. Det kan være at gjenlevende ikke har økonomi til å overta boligen og at den må selges. Samboere med fellesbarn har rett til arv på 4G ( kr. 360.272,- pr. 1. Mai 2015) etter hverandre, og rett til å sitte i uskiftet bo etter avdøde samboer.


Det kan være vanskelig og tidskrevende å sette opp en samboeravtale og evt. et gjensidig testament slik at en er sikker på at det blir riktig. Advokatfirma Krane kan gjerne bistå deg med rådgivning og å opprette samboeravtale og testament.